Ngôn ngư

 • English
 • français
 • español
 • português
 • русский
 • العربية
 • Deutsch
 • Indonesia
 • 日本語
 • Việt Nam
 • italiano

Địa chỉ của bạn : Quê hương » TIN TỨC

Kiểm tra khách hàng chất lượng van
TÁC GIẢ:    NGÀY: 2013/10/22

 

Một trong những khách hàng hàng đầu của chúng tôi ở Ấn Độ, trở lại và kiểm tra chất lượng.
Dưới hình ảnh hiển thị quản lý chất lượng đã được kiểm tra qualtiy van.
Tất cả các van không có rò rỉ.

Kiểm tra khách hàng chất lượng van

Tất cả các van không có rò rỉ.

kiểm tra chất lượng

van qualtiy.

★ Liên Bây giờ